Kristna ordspråk

När jag rensade ut lite papper så hittade jag några kristna ordspråk, här kommer några av dem:"Hela världen är en rad av underverk, men vi är så vana vid dem att vi kallar dem vardagsting."

"Jesus, precis som alla bra fiskare, fångar fisken först,  sedan rengör han den."
 
"Adam åt äpplet, och vi har fortfarande tandverk."

"Att en människa fordrar erkännande är ett bevis för att hon ej förtjänar det.  (Erkki Melartin)"

"Djävulen fångar de flesta själarna i gyllene nät."

"Idag har jag så mycket att göra, att jag måste ägna 3 timmar åt bön."

"När du ber så låt ditt hjärta vara utan ord än dina ord utan ditt hjärta."

Glöm inte bort bönen

"Varje gång du ber uppriktigt, skall en ny känsla
väckas hos dig och med den en ny tanke,
som du inte förr vetat av, och som skall
ge dig nytt mod."
                                         /Fjodor Dostojevskij

Det här med bönen är något man inte riktigt kan förstå vad som händer när man ber uppriktigt. Gud hör bön och jag har fått nya känslor inför Gud och i mitt liv och jag börjar se framåt i livet, jag har hopp om att Gud ska besvara mina böner, för jag behöver så mycket hjälp från Gud som jag själv inte klarar av att leva upp till (synden och andra saker i mitt liv),  mina önskningar och självklart för att människor ska bli frälsta.

För så här står det i Bibeln i Filipperbrevet 4:6-7
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

I Johannes 16:24 står det:
Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.

Och i Jeremia 31:9 står det:
...men jag skall leda dem där de går bedjande fram. Jag skall föra dem till vattenbäckar, på en jämn väg, där de ej skall stappla.


Förlora inte hoppet!

Förlorar du pengar, är inget förlorat.

Förlorar du vänner, är något förlorat.

Förlorar du hälsan, är mycket förlorat.

Förlorar du hoppet, är allt förlorat.


För att bibehålla hoppet, måste du våga,
att våga är att förlora fotfästet en stund.
Att våga är att förlora sig själv.

Ödmjukande att vara människa

Dessa ord hörde jag i en predikan från Livets ord.

Du behöver hjälp när du kommer in i livet
Du behöver hjälp när du lämnar det
Du behöver hjälp allt däremellan
Det är väldigt ödmjukande att vara människa.


Ordspråk 2

Du, o Gud, har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig.
/Augustinus

Ordspråk

Jag har upptäckt, att det högsta goda är kärleken. Den är universums innersta princip. Det är livets stora förenade kraft. Gud är kärlek. Den som har kärlek, har funnit nyckeln till den sanna verklighetens innebörd. /Martin Luther King

RSS 2.0