What kind of reader are you

Här har jag gjort ett test om vilken sorts läsare jag är.


What Kind of Reader Are You?
Your Result: Book Snob

You like to think you're one of the literati, but actually you're just a snob who can read. You read mostly for the social credit you can get out of it.

Literate Good Citizen 
Dedicated Reader 
Obsessive-Compulsive Bookworm 
Fad Reader 
Non-Reader 
What Kind of Reader Are You?
Quiz Created on GoToQuiz


Jag vet inte om det stämmer till 100% men jag läser för att få veta mer om olika saker jag är intresserad av, så det stämmer nog in ganska så mycket i alla fall.

RSS 2.0